Thông báo về việc tạm dừng phục vụ tại chỗ, đẩy mạnh hỗ trợ bạn đọc trực tuyến 24/7 khai thác các cơ sở dữ liệu KH&CN

Kính gửi Quý bạn đọc, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong những ngày qua trên địa bàn Hà Nội, nhằm góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho cộng đồng, thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng chính phủ, Thư viện khoa học và công nghệ quốc gia trân trọng thông báo như sau:

- Từ ngày 24/7/2021: thư viện dừng phục vụ tại chỗ cho đến khi có thông báo mới nhất.

- Trong thời gian tạm đóng cửa phòng đọc tại chỗ, bạn đọc tại chỗ có nhu cầu nghiên cứu tài liệu xin vui lòng liên hệ với Thư viện để nhận tài khoản truy cập từ xa miễn phí tới các CSDL KH&CN trong nước và quốc tế.

- Thư viện vẫn phục vụ trực tuyến 24/7 đối với bạn đọc từ xa khai thác các cơ sở dữ liệu KH&CN thông qua mạng Internet.

  • Để được phục vụ trực tuyến, xin vui lòng liên hệ: Thư viện KH&CN quốc gia (Email: bandoc@vista.gov.vn, Điện thoại: 0888822426; Website: https:db.vista.gov.vn; Fanpage: https://www.facebook.com/thuvienkhcnqg/).

Trân trọng.