Rửa tay 6-10 lần làm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID

Theo một nghiên cứu mới của UCL, rửa tay với tần suất từ 6 đến 10 lần một ngày có liên quan đến giảm nguy cơ nhiễm coronavirus.

Nghiên cứu được công bố trên Wellcome Open Research là bằng chứng thực nghiệm đầu tiên cho thấy việc rửa tay thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ cá nhân mắc phải nhiễm coronavirus theo mùa. Nó dựa trên dữ liệu từ ba đoàn hệ mùa đông liên tiếp (2006 đến 2009) của nghiên cứu Flu Watch trên toàn nước Anh.

Tiến sĩ Sarah Beale (Viện Tin học Y tế UCL) cho biết: "COVID-19 dường như chứng minh các cơ chế lây truyền tương tự với các coronavirus theo mùa, những phát hiện này hỗ trợ thông điệp y tế công cộng rõ ràng xung quanh tác dụng bảo vệ của việc rửa tay trong đại dịch”.

Trong nghiên cứu này, 1.633 người tham gia đã cung cấp các ước tính cơ bản về hành vi vệ sinh tay và nhiễm trùng coronavirus được xác định từ bệnh phẩm mũi. Phần lớn những người tham gia (gần 80%) là người lớn trên 16 tuổi.

Để đánh giá tần suất rửa tay tổng thể, những người tham gia được yêu cầu "Ước tính số lần bạn rửa tay ngày hôm qua" hàng ngày sau đó được phân loại là thấp (≤5 lần mỗi ngày), vừa phải (6-10 lần mỗi ngày) hoặc cao (> 10 lần mỗi ngày) được hướng dẫn bởi tài liệu về bệnh giống cúm ở các cơ sở cộng đồng phương Tây. Rửa tay với tần suất vừa phải có liên quan đến việc giảm đáng kể nguy cơ nhiễm coronavirus (giảm 36% nguy cơ nhiễm trùng so với những người rửa tay 0-5 lần mỗi ngày). Đối với rửa tay cường độ cao hơn, không có tác dụng đáp ứng liều đáng kể. Phân tích được điều chỉnh theo tuổi và tình trạng nhân viên chăm sóc sức khỏe do mối quan hệ của họ cả với thực hành vệ sinh và có nguy cơ nhiễm trùng coronavirus.

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-05-handwashing-day-linked-infection.html, 22/5/2020