Phân tích mới về RNA của các biến thể SARS-CoV-2

Các nhà nghiên cứu ở Anh đã phát hiện ra rằng hầu hết các biến thể SARS-CoV-2 hiếm khi tồn tại qua đường truyền thứ cấp. Trong bài báo được công bố trên tạp chí Science, nhóm đã xác định trình tự RNA của gần 1.400 miếng gạc mũi từ các bệnh nhân trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020.

Khi đại dịch toàn cầu lây lan, sự chú ý đã chuyển sang các biến thể của vi-rút lây nhiễm COVID-19 cho người. Nỗi lo về một số biến thể mới sẽ chứng tỏ khả năng miễn dịch với các loại vắc-xin đang được tiêm để chống lại dạng ban đầu của vi-rút, gây ra đại dịch mới. Nhóm nghiên cứu đã tìm cách hiểu rõ hơn về mối nguy hiểm do các biến thể SARS-CoV-2 gây ra. Cụ thể hơn, họ muốn biết thêm về tần suất phát sinh và mức độ dễ dàng lây lan.

Họ đã thu thập 1.313 mẫu dịch từ mũi được thu thập qua những người bị nhiễm bệnh ở Anh từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020 hầu hết trong số họ có các triệu chứng của COVID-19. Mỗi mẫu sau đó được giải trình tự RNA để xác định các biến thể. Các nhà nghiên cứu phát hiện hầu hết những người bị nhiễm chỉ có một hoặc hai biến thể, hầu hết trong số đó không thể sống sót khi truyền sang người khác. Họ đã phát hiện ra rằng một vài trong số những người bị nhiễm có các biến thể có thể sống sót khi lây truyền, mặc dù họ tìm thấy rất ít trường hợp lây truyền giữa những hộ gia đình.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, ít nhất là trong giai đoạn đầu lây nhiễm, đột biến có thể sống sót sau những cuộc tấn công bởi kháng thể là khá hiếm. Nói như vậy, họ đã tìm thấy bằng chứng về các biến thể có đột biến giúp họ có cơ hội sống sót sau phản ứng miễn dịch cao hơn. Họ lưu ý rằng những đột biến như vậy sẽ có nhiều khả năng lây lan hơn khi việc sử dụng vắc-xin trở nên phổ biến hơn. Họ gợi ý rằng việc giám sát sẽ phải được tăng cường để nhanh chóng xác định biến thể có thể không bị suy yếu bởi các loại vắc xin hiện tại.

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2021-03-rna-analysis-sars-cov-variants-rarely.html, 12/3/2021