Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2021

Ngày 9/4/2021 tại Hà Nội, Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc triển khai công tác năm 2021, định hướng công tác những năm tiếp theo. Tham dự Hội nghị có đ/c Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; các đ/c Thứ trưởng Bộ KH&CN: Lê Xuân Định, Trần Văn Tùng, Nguyễn Hoàng Giang; Giám đốc, Phó Giám đốc của 63 Sở KH&CN của các tỉnh/thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN, các cán bộ quản lý công tác ở các địa phương của các Sở KH&CN.

Quang cảnh Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc năm 2021

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang nhận định, năm 2021 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết đại hội các cấp, là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025. Trong các Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ ban hành, nội hàm về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) được đề cập đến rất nhiều. Có thể nói Chính phủ đã coi KH,CN&ĐMST là khâu đột phá để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời ở cả trong 2 Nghị quyết đó, Chính phủ cũng đã giao cho Bộ KH&CN nói riêng và ngành KH&CN nói chung rất nhiều nhiệm vụ phải tập trung triển khai thực hiện. Trong kết quả chung đó có sự đóng góp rất tích cực của ngành KH&CN nói chung, hoạt động KH&CN địa phương nói riêng. Hoạt động KH&CN của các tỉnh/thành phố đã góp phần không nhỏ vào những thành tựu rất quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020.

Trong thời gian qua, KH&CN ngày càng khẳng định vị thế và đóng góp thiết thực cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Bên cạnh những thuận lợi, kết quả đạt được, ngành KH&CN cả nước nói chung và đặc biệt là hoạt động KH&CN ở địa phương nói riêng còn nhiều khó khăn, tồn tại, hạn chế, nhiều việc phải làm và phải làm quyết liệt hơn nữa để KH&CN thực sự có những đóng góp thiết thực, trực tiếp phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở địa phương.

Với mục tiêu chung là triển khai có hiệu quả các hoạt động KH&CN trên phạm vi toàn quốc, làm cho KH&CN đóng góp ngày càng nhiều hơn, hiệu quả hơn với phát triển kinh tế - xã hội của nước nhà, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ và đại diện lãnh đạo các Sở KH&CN đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề đang được quan tâm như: tháo gỡ các cản trở, vướng mắc từ các cơ chế, chính sách kinh tế, đầu tư, thương mại, mua sắm công,  thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động ĐMST trong Viện Nghiên cứu, Trường Đại học và đặc biệt là trong doanh nghiệp; xây dựng cơ chế vượt trội, chấp nhận rủi ro trong hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo và cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đột phá (sandbox)…

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Ngũ Hiệp)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao các kết quả hoạt động KH&CN trong cả nước thời gian qua, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các Sở KH&CN trong việc tham mưu, xây dựng chính sách để KH&CN có đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế. Đề ra các nhiệm vụ mà ngành KH&CN cần triển khai mạnh mẽ, quyết liệt trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết: “Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2020 đưa ra quan điểm phát triển nhanh và bền vững với tư duy và cách tiếp cận mới, đó là dựa chủ yếu vào KH,CN&ĐMST và chuyển đổi số. Đây là điều tự hào, nhưng cũng là thách thức của ngành KHCN”. Theo đó, để KH,CN&ĐMST đáp ứng được yêu cầu trở thành nền tảng, quốc sách, động lực cho phát triển KT-XH như kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh những nội dung cần triển khai mạnh mẽ quyết liệt để đẩy mạnh hoạt động KH,CN&ĐMST ở các địa phương trong thời gian tới. Đó là triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; Rà soát, xây dựng cơ chế chính sách, nhất là cơ chế chính sách có tính nổi trội, đột phá, minh bạch, công khai; Sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở KH&CN; Tổ chức sắp xếp các nhiệm vụ KH,CN&ĐMST ở các địa phương;…

Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới, các Sở KH&CN cần chủ động xây dựng các đề án để đổi mới, sắp xếp lại hệ thống đảm bảo tinh gọn nhưng phải đáp ứng được yêu cầu quản lý, khả năng hoạt động hiệu quả, thực hiện được chức năng, nhiệm vụ được giao của ngành KH&CN. Đồng thời tập trung triển khai, khai thác các kết quả nghiên cứu đã có và có khả năng ứng dụng phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế xã hội địa phương thông qua nâng cao năng suất chất lượng các sản phẩm chủ lực địa phương.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng cũng giao trách nhiệm và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, theo chức năng nhiệm vụ của mình chủ động nghiên cứu, vận dụng các chính sách hiện hành để trao đổi cùng địa phương giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, với phương châm đạt được kết quả cuối cùng.

NASATI