Israel muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ

Cập nhật vào: Thứ năm - 17/08/2023 00:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 592 In bài viết