Vi khuẩn salmonella sử dụng các tế bào biểu mô ruột để cư trú trong ruột

Cập nhật vào: Thứ hai - 07/06/2021 02:50 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1823 In bài viết