Thuốc Ozempic và Wegovy không liên quan đến việc gia tăng ý nghĩ tự tử

Cập nhật vào: Thứ hai - 15/01/2024 00:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 345 In bài viết