Tạo dòng thuần đồng hợp tử cá medaka chuyển gen biểu hiện yếu tố kích thích hủy cốt bào Rankl dưới tác dụng của sốc nhiệt làm mô hình cho nghiên cứu về loãng xương

Cập nhật vào: Thứ hai - 14/01/2019 10:07 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2455 In bài viết