Sử dụng giác hút lấy cảm hứng từ bạch tuộc để chuyển các mô ghép mỏng và cảm biến sinh học cho người bệnh

Cập nhật vào: Thứ ba - 27/10/2020 23:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1851 In bài viết