Người đầu tiên được phẫu thuật ghép thận lợn biến đổi gen đã qua đời

Cập nhật vào: Thứ ba - 14/05/2024 11:29 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 91 In bài viết