Nghiên cứu khả năng mang DNA và dung hợp với tế bào biểu mô của các vi thể từ tế bào hồng cầu người nhằm xây dựng hệ thống chuyển gene bằng vi thể

Cập nhật vào: Thứ năm - 05/09/2019 14:12 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1420 In bài viết