Nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân COVID-19 được phục hồi có khả năng bảo vệ miễn dịch lâu dài

Cập nhật vào: Thứ hai - 05/10/2020 00:33 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1764 In bài viết