Mũi khâu bằng chỉ tự tan catgut có thể theo dõi vết thương và cung cấp thuốc

Cập nhật vào: Thứ tư - 24/05/2023 11:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 539 In bài viết