Mực sinh học in 3D kiểm soát nhiệt độ mới an toàn hơn cho cơ quan nhân tạo

Cập nhật vào: Thứ hai - 15/05/2023 11:21 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 555 In bài viết