Máy tạo nhịp tim mới từ graphene sử dụng ánh sáng để theo dõi và điều chỉnh rối loạn nhịp tim

Cập nhật vào: Thứ sáu - 28/04/2023 11:09 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 862 In bài viết