Lần đầu tiên “Ống dẫn mật cỡ nhỏ” phát triển trong phòng thí nghiệm được dùng để “sửa chữa” gan người

Cập nhật vào: Thứ ba - 23/02/2021 22:27 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1416 In bài viết