Kính áp tròng "thông minh" có khả năng phát hiện các vấn đề về mắt bằng cách thay đổi màu sắc

Cập nhật vào: Thứ tư - 04/03/2020 10:51 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1883 In bài viết