Hệ thống máy tính lấy cảm hứng từ não làm sáng tỏ những điều đáng ngạc nhiên về cách hình ảnh tác động đến cảm xúc

Cập nhật vào: Thứ ba - 06/08/2019 23:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1964 In bài viết