Đơn trị bằng ticogrelor sau can thiệp mạch vành qua da có tỷ lệ tái thông mạch vành tương tự như điều trị chống tiểu cầu

Cập nhật vào: Thứ ba - 30/05/2023 11:09 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 585 In bài viết