Chế tạo và nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc, tính chất quang điện của tổ hợp hệ hạt nano Au (Ag)/TiO2 nhằm ứng dụng cho pin mặt trời plasmonic thế hệ mới

Cập nhật vào: Thứ năm - 29/08/2019 02:40 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2124 In bài viết