Phát triển kỹ thuật tính toán phân tích rạn nứt dùng phương pháp phần tử biên Galerkin đối xứng dựa trên phân tích đẳng hình học

Cập nhật vào: Thứ hai - 16/09/2019 16:20 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1722 In bài viết