Nghiên cứu đa hình di truyền gen COX-1 và COX-2 trên ADN ty thể liên quan đến bệnh nhân ung thư đại trực tràng ở Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ tư - 16/01/2019 16:13 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2709 In bài viết