Các nhà nghiên cứu xác định các bước cuối còn lại trong quá trình sinh tổng hợp các ancaloit tropan từ cây coca

Cập nhật vào: Thứ sáu - 02/12/2022 01:28 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1843 In bài viết