Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao trên vùng đất trồng lúa ở một số xã nông thôn mới tỉnh Ninh Bình

Cập nhật vào: Thứ hai - 01/07/2019 13:09 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1799 In bài viết