Nghiên cứu tạo giống đậu tương biến đổi gen kháng ruồi đục thân và sâu đục quả

Cập nhật vào: Thứ tư - 11/09/2019 13:24 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 3005 In bài viết