Nghiên cứu chọn tạo giống chè mới năng suất cao, chất lượng tốt bằng phương pháp gây đột biến nhân tạo kết hợp lai hữu tính

Cập nhật vào: Thứ tư - 27/11/2019 11:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2835 In bài viết