Nghiên cứu chọn tạo dòng cà phê vốn có khả năng kháng cao đối với loài trùng gây hại chính dùng làm gốc ghép cho các giống cà phê chè và cà phê vối thương mại

Cập nhật vào: Thứ năm - 23/01/2020 10:20 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1470 In bài viết