Khảo nghiệm hiệu ứng kháng bệnh và tăng trọng của Oligochitosan chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ đối với cá tra (P.Hypophthamlmus) qui mô ao nuôi

Cập nhật vào: Thứ sáu - 25/10/2019 17:54 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1457 In bài viết