Khai thác và phát triển nguồn gen 4 giống lúa Đèo đàng, Pude, Blechau và Khẩu dao cho các tỉnh miền núi phía Bắc

Cập nhật vào: Thứ năm - 21/11/2019 09:56 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1515 In bài viết