Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ phối hợp với Công ty cổ phần Nghiên cứu Kỹ thuật Cơ khí chính xác nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Cập nhật vào: Thứ ba - 05/05/2020 14:14 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1678 In bài viết