Tin KH&CN Trung Quốc: dự kiến phóng vệ tinh Taiji-2 trước năm 2024; phát triển bản đồ màu đất có độ chính xác cao; vệ tinh băng thông rộng mới

Cập nhật vào: Thứ hai - 21/09/2020 03:48 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1830 In bài viết