Thiết kế chế tạo nguyên mẫu thiết bị di động có độ nhạy cao và độ giới hạn phát hiện nhỏ trên tinh thể quang tử silic khối và silic xốp dùng để phát hiện ô nhiễm asen trong nước

Cập nhật vào: Thứ sáu - 05/07/2019 11:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1408 In bài viết