Thái Lan: năng lượng phi hóa thạch sẽ chiếm 35% tổng công suất vào năm 2037

Cập nhật vào: Thứ tư - 13/03/2019 10:57 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1611 In bài viết