Tấm graphite phủ silica có thể bay lơ lửng trên vật thể từ tính mà không cần nguồn điện bên ngoài

Cập nhật vào: Thứ sáu - 03/05/2024 11:06 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 141 In bài viết