Phát hiện ra graphene dùng để chế tạo chất siêu dẫn

Cập nhật vào: Thứ năm - 22/08/2019 00:24 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1952 In bài viết