Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo Liên minh châu Âu-Việt Nam 2021” và “Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về đẩy mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và EURAXESS Worldwide”

Cập nhật vào: Thứ sáu - 10/12/2021 03:44 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 834 In bài viết