Nhật Bản tham gia nỗ lực do Hoa Kỳ dẫn đầu nhằm điều chỉnh việc sử dụng AI trong quân đội

Cập nhật vào: Thứ tư - 07/02/2024 12:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 416 In bài viết