Nghiên cứu xây dựng quy định về yêu cầu kỹ thuật đo lường cho các máy đo địa vật lý (địa chấn, xạ và điện) trong điều tra cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản

Cập nhật vào: Thứ hai - 08/06/2020 01:53 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2610 In bài viết