Nghiên cứu xác lập các chỉ tiêu phân đới cho quặng chì - kẽm - barit có nguồn gốc nhiệt dịch trầm tích để xác định những đặc điểm bóc mòn và dự báo triển vọng quặng ẩn sâu trong cấu trúc Khâu Lộc, Đông Bắc Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ bảy - 04/05/2019 20:26 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1948 In bài viết