Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy lạnh hấp thụ NH3-H2O để sản xuất nước đá phù hợp với điều kiện tại Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ hai - 08/06/2020 12:51 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 3089 In bài viết