Nghiên cứu chế tạo màng mỏng dạng delafossite CuFeO2 bằng phương pháp phún xạ nhằm ứng dụng chế tạo pin năng lượng mặt trời

Cập nhật vào: Thứ hai - 14/01/2019 10:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2062 In bài viết