Mực in sinh học mới có thể được sử dụng để in 3D các bộ phận bên trong cơ thể

Cập nhật vào: Thứ ba - 23/06/2020 12:51 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2389 In bài viết