Mô hình sora của OpenAI: đổi mới trong tạo video từ văn bản

Cập nhật vào: Thứ ba - 20/02/2024 12:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 426 In bài viết