Ký kết Bản thỏa thuận phối hợp công tác giữa Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Bộ Khoa học và Công nghệ

Cập nhật vào: Thứ hai - 14/11/2022 14:32 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 403 In bài viết