Kính viễn vọng không gian James Webb ghi lại hình ảnh tuyệt đẹp về các vành đai và mặt trăng của Sao Hải Vương

Cập nhật vào: Thứ tư - 28/09/2022 11:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 949 In bài viết