Huawei công bố đã đạt được tiến trình chip 5nm

Cập nhật vào: Thứ hai - 11/12/2023 12:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 405 In bài viết