Hồng Kông (Trung Quốc) áp dựng công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) cho các thư viện thông minh

Cập nhật vào: Thứ tư - 23/01/2019 22:07 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 927 In bài viết