Hội thảo "Thực trạng và giải pháp trong đào tạo nhân lực và nghiên cứu triển khai lĩnh vực vi mạch bán dẫn Việt Nam tầm nhìn 2045"

Cập nhật vào: Thứ hai - 25/09/2023 11:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 344 In bài viết