Hệ thống thử nghiệm sử dụng vi sóng để tiêu diệt sâu hại cây trồng trong đất

Cập nhật vào: Thứ tư - 03/01/2024 12:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 342 In bài viết