Giống lúa mới được tạo ra nhờ kỹ thuật chỉnh sửa bộ gen

Cập nhật vào: Thứ năm - 22/06/2023 11:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1042 In bài viết